Canolfan Hamdden Cefn Fforest

Tel  01443 830567/07749 587992
Email  lccefn@caerffili.gov.uk
Location  Canolfan Hamdden Cefn Fforest, Waunborfa Rd, Blackwood. NP12 3JX

Pethau i'w gwneud yn Canolfan Hamdden Cefn Fforest

Ein cyfleusterau

  • Pwll nofio - pwll nofio 4-lôn 25m, sy’n ddelfrydol ar gyfer nofio, sy’n weithgaredd iach a phleserus. Mae amrywiaeth fawr o weithgareddau ar gael yn y pwll gan gynnwys sesiynau rhieni a phlant bach, cyrsiau nofio ac aerobeg dŵr.
  • Pwll dysgwyr - 5m o hyd ac â dyfnder sy’n amrywio o 0.4 i 0.8m gyda gemau rhyngweithiol a chwistrellwyr dŵr sy’n ddelfrydol i famau, tadau a phlant bach. Y lle perffaith i blant iau na 5 oed ddysgu nofio neu ar gyfer parti pen-blwydd eich plentyn.
  • Ystafell iechyd - Ar ôl defnyddio’r sawna a’r ystafell stêm yn ein hystafell iechyd Dull Byw, gallwch ymlacio trwy ddarllen cylchgrawn neu wrando ar gerddoriaeth.
  • Ystafell ffitrwydd – Amrywiaeth fawr o gyfarpar ymarfer corff gyda mannau cardio ac ymwrthiant pwrpasol. P’un a ydych chi eisiau tynhau’r corff, colli pwysau, magu cryfder neu gynyddu stamina, gallwn helpu.
  • Cyfleusterau Newid – Ystafelloedd newid i ddynion ac i fenywod ar wahân.  Toiled /ystafell newid i bobl anabl.
  • Parcio ceir am ddim

Sut i ddod o hyd i Canolfan Hamdden Cefn Fforest