Cysylltu â ni

Yn y lle cyntaf, darllenwch y dudalen . Byddwn ni’n diweddaru’r dudalen ‘Cwestiynau cyffredin’ yn rheolaidd wrth i’r canllawiau newid ac wrth i weithgareddau ailddechrau.

Os na allwch chi ddod o hyd i’r atebion priodol, anfonwch e-bost i hamdden@caerffili.gov.uk, a byddwn ni’n cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.

Dyma oriau gwaith ein Tîm Gwasanaeth i Gwsmeriaid:

  • Dydd Llun i ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc): 8:30am–5:30pm

Ffoniwch ni ar 01443 863072 neu anfon e-bost i hamdden@caerffili.gov.uk

I gael y newyddion diweddaraf, dilynwch ni ar Facebook neu lawrlwytho’r ap Dull Byw Hamdden