Telerau ac Amodau

Mae’r dudalen hon yn rhestri telerau defnydd pob un o’n Canolfannau Hamdden. Darllenwch y dogfennau pwysig hyn ac os bydd gennych chi unrhyw gwestiynau, cysyllltwch ag aelod o staff yn eich Canolfan Hamdden agosaf neu ffonio ein Tîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid cyfeillgar ar 01443 863072

Mynediad at y Pwll – Telerau ac Amodau

Ysgol Nofio – Telerau ac Amodau

Polisi Cewynnau Nofio

Ymarfer Corff mewn Grŵp – Telerau ac Amodau

Trefniadau Llogi gan Glybiau – Telerau ac Amodau

Aelodaeth Misol – Telerau ac Amodau

Polisi cadw lle mewn gweithgareddau – Chwaraeon Caerffili