Canolfan Hamdden Sue Noake

Tel  01443 815511
Email  lcsnoake@caerffili.gov.uk
Location  Canolfan Hamdden Sue Noake, Hengoed Road, Ystrad Mynach, Hengoed CF82 2AA

Pethau i'w gwneud yn Canolfan Hamdden Sue Noake

Ein cyfleusterau

  • Ystafell ffitrwydd - Amrywiaeth fawr o gyfarpar ymarfer corff. P’un a ydych chi eisiau tynhau’r corff, colli pwysau, magu cryfder neu gynyddu stamina, gallwn helpu.
  • Neuadd chwaraeon - Neuadd chwaraeon amlbwrpas y gellir ei defnyddio ar gyfer badminton, pêl-fasged, pêl-droed pump bob ochr, pêl-rwyd, pêl foli ac amrywiaeth o weithgareddau chwaraeon eraill. Mae’r neuadd chwaraeon hefyd ar gael ar gyfer digwyddiadau arbennig fel cyngherddau, dawnsfeydd, arddangosfeydd, ciniawau a chynadleddau. Mae wedi’i thrwyddedu i ddal hyd at 900 o bobl.
  • Parcio ceir am ddim – gan gynnwys mannau parcio penodol i bobl anabl.

Sut i ddod o hyd i Canolfan Hamdden Sue Noake