Canolfan Hamdden Bedwas

Tel  029 2085 2538
Email  lcbedwas@caerffili.gov.uk
Location  Bedwas Leisure Centre
Newport Road
Caerffili CF83 8BJ

Pethau i'w gwneud yn Canolfan Hamdden Bedwas

Ein cyfleusterau

  • Pwll nofio – Mae amrywiaeth fawr o weithgareddau ar gael yn y pwll gan gynnwys sesiynau sblasio am ddim, Aqua Fit, gwersi nofio a phartis pen-blwydd.
  • Cae pob tywydd – Cae maint llawn sy’n ddelfrydol ar gyfer pêl-droed, rygbi, hoci a digwyddiadau arbennig.
  • Ystafell newid penodol i bobl anabl – Codwr trac nenfwd, bwrdd newid y gellir addasu ei uchder a chawod hygyrch i bobl â phroblemau symudedd cymhleth
  • Lolfa hamdden – Man gwerthu cyfforddus sy’n ddelfrydol i ymlacio ynddo a gwylio’r gweithgareddau nofio.
  • Cyfleuster hyfforddiant – Cyfleuster hyfforddiant gyda chyfarpar a chelfi llawn ar gael i’w logi. Perffaith ar gyfer digwyddiadau, cyfarfodydd a digwyddiadau arddangos. Mae lluniaeth ar gael o wneud cais. Cysylltwch â’r dderbynfa i gael rhagor o fanylion.
  • Cyfleusterau Newid – Ystafelloedd newid i ddynion ac i fenywod ar wahân.  Ystafell newid ddynodedig i’r anabl/teulu.
  • Parcio ceir am ddim – gan gynnwys mannau parcio penodol i bobl anabl.

Sut i ddod o hyd i Canolfan Hamdden Bedwas