Canolfan Hamdden Tredegar Newydd

Tel  01443 875586
Email  lcnewt@caerffili.gov.uk
Location  Canolfan Hamdden Tredegar Newydd, Grove Park, New Tredegar. NP24 6XF

Pethau i'w gwneud yn Canolfan Hamdden Tredegar Newydd

Ein cyfleusterau

  • Ystafell ffitrwydd – Amrywiaeth fawr o gyfarpar ymarfer corff. P’un a ydych chi eisiau tynhau’r corff, colli pwysau, magu cryfder neu gynyddu stamina, gallwn helpu.
  • Neuadd chwaraeon – Mae wyneb chwarae dan do trydedd genhedlaeth wedi’i gymeradwyo gan y Bwrdd Rygbi Rhyngwladol yn darparu’r cae hyfforddiant gorau posibl ar gyfer pêl-droed a rygbi fel ei gilydd.
  • Stiwdio ddawns – Ar gael i’w logi’n breifat.
  • Adain Ieuenctid – Mae hon yn darparu ar gyfer rhai iau na 14 oed, Gwasanaethau Ieuenctid, gan gynnwys, Fforwm Ieuenctid, Cyfranogiad Plant, Prosiectau Byw’n Iach a llawer mwy. Mae hefyd ar gael i’w llogi’n breifat.
  • Ystafell TG – ystafell TG gyda chyfarpar a chelfi llawn. Mae hefyd ar gael i’w llogi’n breifat.
  • Parcio ceir am ddim

Sut i ddod o hyd i Canolfan Hamdden Tredegar Newydd