Rhisga Amserlen y pwll

* Sylwch: Bydd Hyfforddiant Staff yn digwydd ar ddydd Llun olaf y mis ac eithrio gwyliau banc, 
lle mae’r wythnos flaenorol. Ni fydd gwersi Oedolion 8.45pm na Nofio Lôn 9pm yn ystod yr amser hwn

Dydd Llun
Nofio'n Gynnar Yn Y Bore (mewn Ionydd)
06:15 – 08:50
Nofio Ysgol
08:50 – 13:00
Nofio I'r Cyhoedd
13:00 – 16:00
Gwersi Nofio
16:00 – 18:30
Nofio I'r Cyhoedd
18:30 – 20:00
Erobeg Dwr
20:00 – 20:45
Gwersi Nofio i Oedolion*
20:45 – 21:30
Nofio Mewn Lonydd*
21:00 – 22:00
Dydd Mawrth
Nofio'n Gynnar Yn Y Bore (mewn Ionydd)
06:15 – 08:50
Nofio i'r cyhoedd
08:50 – 12:45
Nofio I'r Cyhoedd
13:00 – 16:00
Gwersi Nofio
16:00 – 18:30
Nofio I'r Cyhoedd
18:30 – 20:00
Nofio mewn lonydd
20:00 – 22:00
Dydd Mercher
Nofio'n Gynnar Yn Y Bore (mewn Ionydd)
06:15 – 08:50
Nofio Ysgol
08:50 – 13:00
Erobeg Dwr
12:45 – 13:30
Nofio I'r Cyhoedd
14:00 – 16:00
Gwersi Nofio
16:00 – 17:00
Nofio i'r Anabl Stingrays
17:00 – 18:00
Nofio I'r Cyhoedd
18:00 – 20:00
Clwb Tri Rhisga
20:00 – 21:00
Nofio Mewn Lonydd
21:00 – 22:00
Dydd Iau
Nofio'n Gynnar Yn Y Bore (mewn Ionydd)
06:15 – 08:50
Nofio Ysgol
08:50 – 13:00
Nofio I'r Cyhoedd
13:00 – 16:00
Gwersi Nofio
16:00 – 18:00
Nofio I'r Cyhoedd
18:00 – 20:00
Nofio Mewn Lonydd
20:00 – 22:00
Dydd Gwener
Nofio'n Gynnar Yn Y Bore (mewn Ionydd)
06:15 – 08:50
Nofio Ysgol
08:50 – 12:45
Erobeg Dwr
12:45 – 13:30
Symudedd Dŵr, Hyblygrwydd ac Ymlacio
13:30 – 14:15
Hwyl Aqua i Blant
14:15 – 15:00
Nofio I'r Cyhoedd
15:00 – 16:00
Gwersi Nofio
16:00 – 18:00
Nofio Mewn Lonydd
16:00 – 18:00
Nofio I'r Cyhoedd
18:00 – 19:00
Nofio i'r cyhoedd {am ddim I rai dan 16 oed}
19:00 – 20:00
Nofio Mewn Lonydd
20:00 – 22:00
Dydd Sadwrn
Nofio'n Gynnar Yn Y Bore (mewn Ionydd)
07:45 – 09:00
Nofio i'r cyhoedd {am ddim I rai dan 16 oed}
09:00 – 10:00
Nofio i'r cyhoedd
10:00 – 11:30
Nofio i'r cyhoedd {gyda fflotiau a pheli}
11:30 – 13:30
Nofio i'r cyhoedd {am ddim I dros 60 mlynedd}
13:30 – 14:45
Partion Pwll
15:15 – 16:15
Noson Deulu
16:45 – 17:45
Dydd Sul
Nofio'n Gynnar Yn Y Bore (mewn Ionydd)
07:45 – 09:00
Clwb Iau Tri Rhisga
09:00 – 10:00
Nofio I'r Cyhoedd (mewn Ionydd)
10:00 – 11:00
Nofio Teuluol
11:00 – 13:00
Nofio i'r cyhoedd {am ddim I dros 60 mlynedd}
13:00 – 14:45
Partion Pwll
15:15 – 16:15
Nofio Ffit
16:45 – 18:00