Ymunwch gartref

Chwe phwll nofio. Wyth ystafell ffitrwydd. Pum ystafell iechyd. Dros 80 o ddosbarthiadau.

Sicrhewch ffordd hapusach ac iachach o fyw gydag aelodaeth Dull Byw Hamdden! Cymuned ydyn ni – lle i gwrdd, i ddysgu, i gymdeithasu ac i fod yn egnïol. Os yw ar gael yn y ganolfan rydych chi’n ymweld â hi, cewch chi fanteisio ar y gampfa, pwll nofio, ystafelloedd iechyd, dosbarthiadau ymarfer corff a chwaraeon raced.  A’r rhan orau… mae ein gwasanaethau ar gael ledled 10 o safleoedd, felly, mae eich aelodaeth yn rhoi mynediad i chi at yr holl gyfleusterau ar bob safle!

Dull Byw Actif a Mwy i oedolion (18 oed a hŷn)
£29.99
y mis (Debyd Uniongyrchol)
Ystafelloedd ffitrwydd
Nofio
Dosbarthiadau ymarfer corff
Ystafelloedd iechyd
Chwaraeon raced
Dull Byw Actif a Mwy i Blant (11-16 oed)
£10.50
y mis (Debyd Uniongyrchol)
Ystafelloedd ffitrwydd
Nofio
Dosbarthiadau ymarfer corff
Chwaraeon raced
Dull Byw Actif a Mwy i'r Henoed (60 oed a hŷn)
£22.75
y mis (Debyd Uniongyrchol)
Ystafelloedd ffitrwydd
Nofio
Dosbarthiadau ymarfer corff
Ystafelloedd iechyd
Chwaraeon raced
Nofio Dull Byw Actif i Oedolion (18 oed a hŷn)
£21.00
y mis (Debyd Uniongyrchol)
Nofio
Dosbarthiadau yn y dŵr e.e. Erobeg dŵr
Ymunwch fel aelod 'talu wrth fynd'
Talu fesul gweithgaredd
Cofrestrwch eich manylion a chasglu'ch Cerdyn Hamdden ar eich ymweliad nesaf â'ch Canolfan Hamdden leol
Nofio Dull Byw Actif i'r Henoed (60 oed a hŷn)
£15.75
y mis (Debyd Uniongyrchol)
Nofio
Dosbarthiadau yn y dŵr e.e. Erobeg dŵr

*Mae cyfraddau aelodaeth am bris gostyngol ac aelodaeth gorfforaethol ar gael. I benderfynnu pa aelodaeth sy’n fwyaf addas i chi, ewch i’ch Canolfan Hamdden leol neu ffonio’r Tîm Gwasanaethau i Gwsmeriaid ar 01443 863072 i gael rhagor o wybodaeth.